Category Archives: ALLA INLÄGG

Bevisat – människohjärnan blir galen pga av mobilstrålning

I ungefär en generation har nu mobiltelefoni varit var mans självklarhet. Nu duggar forskningsreultaten tätt beträffande de långsiktiga effekterna av att ha de massiva mikrovågsemissionerna i vår närhet.

Hjärnan blir psykiskt störd av dessa onaturliga emissioner!

Våra hjärnor blir helt enkelt stekta. Mikrovågsstrålning interfererar DIREKT med normal hjärnfunktion. Detta togs till och med upp i den amerikanska nyhetsprogrammet CBS/San Fransisco vilken torde vara tillräckligt att förstå att nu är det ingen lek längre. Media har hittills kategoriskt tvingats tiga om de skadliga effekterna.

Läs mer… https://www.naturalnews.com/2017-12-15-cellphones-driving-modern-humans-to-the-brink-of-insanity-new-science.html

 

Civilingenjör i Silicon Valley berättar om riskerna med trådlös teknik – TED talks

Jeromy Johnson – risker med trådlös teknik (TEDx föreläsning m. svensk undertext)

 Jeromy Johnson, civilingenjör i Silicon Valley, gav ett uppmärksammat föredrag på TED Talks i februari 2016, där han berättar om EHS (Electrohypersensitivity = Elöverkänslighet) och riskerna med trådlös teknik.

Längd 16 minuter.

Lyssna på skillnaden mellan naturlig och artificiell strålning

Solveig Silverin är en mycket väl ansedd miljöingenjör som för en idog kamp för att få våra politiker och myndigheter att inse det som är uppenbart för henne som miljöingenjör: Att det finns hälsorisker med elektromagnetiska fält – att allt levande faktiskt kan ta rejäl skada av det. Inom ramen för elektromagnetiska fält räknar vi mikrovågor som kommer från bland annat WIFI och mobilanvändande.

Den elektrosmog vi har idag omkring, vi kan kalla det mikrovågsdimma för att lättare förstå, är på intet sätt naturligt för oss. Vi är skapade för att kunna existera i en viss nivå av strålning som kommer från kosmos. Vår naturliga bakgrundsstrålning. 

Med mätinstrument kan man höra hur stark strålning det är. Solveig har spelat in naturlig bakgrundsstrålning som den var före 1990 samt hur det låter idag mitt i mikrovågsdimman.  

Ljudet är betydligt intensivare och mer aggressivt nu!!

Hör själv… https://www.youtube.com/watch?v=zyRnQYDqr-k

Hur länge kan media mörklägga riskerna?

Mona Nilsson – ordförande i Strålskyddsstiftelsen – blir  i denna video (47 min) intervjuad av Stella Tormanoff. I intervjun framgår att munkavle har lagts på svenska tidningar och TV att på något tala om risker eller skador med WIFI och mobiltelefoni. Vi kan vara tacksamma att vissa kanaler i USA törs gå emot detta. (Se tidigare inlägg)

Läs mer och se video… https://newsvoice.se/2017/11/16/mona-nilsson-stralningsrisker/

Riskrapportering i media.

I Sverige har all media förlagts med munkavle om hälsoriskerna med WIFI, mobiler och annan trådlös teknologi. Naturligtvis för att Ericsson bidrar till att höja BNP i landet samt att Sverige har tagit på sig rollen som teknologiskt föregångsland. På både gott och ont som alla förstår. Ny teknologi kan i många fall underlätta vardagen men det är som med mediciner…det kommer alltid med ett pris i form av biverkningar.

I USA törs/får tydligen media tala om strålningsrisker. Kanske är det dags att putsa på sina engelska kunskaper och börja lyssna på amerikanska nyhetsprogram?

Joel M. Moskowitz, Ph.D. har mycket intressant på sin sajt.  

Läs mer… http://www.saferemr.com/2015/07/wireless-radiation-tv-news.html

Stark korrelation mellan missfall och WIFI/mobiler

Forskare från Kaiser Permanente Division of Research i Oakland, Kalifornien har gjort en studie på 913 gravida kvinnor i olika långt stadie av graviditet. Syftet med studien var att få fram om det finns någon korrelation mellan missfall och exponering av mikrovågor (dvs strålning från många av våra prylar i vår vardag som WIFI och mobiler) och andra elektromagnetiska fält från tex kraftledningar. Alla deltagare fick bära en EMDEX Lite Meter som mäter elektromagnetiska fält 24 timmar per dygn. 

Resultaten avslöjar att de kvinnor som blivit exponerade för den starkaste strålningen har en 48 procentig risk att få missfall.

Huvudförfattaren av studien, Dr De-Kun Li säger: “Denna studie tillhandahåller bevis från den mänskliga populationen att icke-joniserande strålning (mikrovågor och andra elektromagnetiska fält) har en ogynnsam påverkan på den mänskliga hälsan. Vi får hoppas att dessa forskningsresultat kommer att stimulera till fortsatt forskning om potentiella skadliga miljöer för mänsklig hälsa.”

Läs mer… http://www.dailymail.co.uk/health/article-5179065/Wi-fi-increases-pregnant-womens-risk-miscarriage.html

Mobiler förbjuds i franska skolor

Frankrikes skolminister Jean-Michel Blanquer meddelade den 10 december i en TV-intervju att mobiltelefoner förbjuds i franska skolor till och med högstadiet. Han framförde även att det vore bra ur hälsosynpunkt om barn upp till sju års ålder inte använde skärmar alls. Den franska skollagen förbjuder redan användning av mobiler under lektionerna.

Läs mer…  https://nyadagbladet.se/utrikes/frankrike-forbjuder-mobiler-skolan/

Dr Mercola – lågt SAR värde skyddar inte mot skador

Dr Mercola – välkänd i kretsar där man arbetar för att avslöja den stora bluffen med mobilers säkerhet, kommer nu med nya chockerande besked.

“SAR värdet har mycket lite att göra med säkerhet”

Mobiltillverkarna, som är väl medvetna om farorna, försöker lite lamt påtala att man bör inte hålla mobilen närmare än ca 2,5 cm och att man skall minimera tiden man talar i den.

Den biologiska realiteten är emellertid värre än så säger Dr Mercola.  “Man måste hålla mobilen minst 6 decimeter från huvudet för att reducera strålningen till åtminstone 90%!”

Mycket tänkvärt. Kanske får vi i framtiden se alla mobiler sitta på en selfiepinne. Vår tanke är att kanske det är dags att hitta en säkrare teknologi i stället.

Läs mer och se videon…   SAR-värde Mobil, lågt värde skyddar inte

 

 

Kalifornien bryter tystnaden om mobilstrålningens farlighet

Tidningen The Sun (Storbritannien) hade den 15e december 2017 en artikel om att staten Kaliforninen nu släpper på ett tidigare nedtystat forskningsresultat beträffande mobilstrålningens farlighet. Detta efter att domstol beordrat att forskningsresultaten skall offentliggöras. Ledningen i Kaliforninen har hållt inne mycket viktig information om markant ökade risker för cancer, sömnbesvär och minskat antal spermier pga av mobilanvändande i samhället. Vilket även då inkluderar basstationerna.

I samband med detta utfärdade staten Kalifornien även riktlinjer för att begränsa skadeverkningarna av mobilanvändandet. Ta del av tipsen i artikeln. Eller ännu hellre…använd inte mobil! (Vår kommentar)

Läs mer… https://www.thesun.co.uk/news/5150022/health-officials-warn-avoid-mobile-radiation/