Category Archives: ALLA INLÄGG

Professor varnar: smartphones kan ge diabetes, depression, demens etc.

“För mycket mobiltittande kan bidra till demens”

Skydda dina barn från smartphones. Annars kan de i framtiden drabbas av högt blodtryck, diabetes, koncentrationssvårigheter, depression och till och med demens. Det menar den tyske professorn Manfred Spitzer.
Ditt barn kommer tacka dig om 20 år om du gör ett klokt val idag, säger professorn.

Video:

Läs mer…
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/f%C3%B6r-mycket-mobiltittande-kan-bidra-till-demens-3946199

Nya mätningar av strålmiljön i skolor är alarmerande

Tillgång till trådlöst internet är numera mycket vanlig i skolor.  Förutom internetuppkopplingen till alla datorer så har de flesta barn även med sig en mobil till skolan. Eftersom som vi har obligatorisk skolgång i Sverige  så är det viktigt att man gör miljön så säker som möjligt.

Miljöanalytiker har därför undersökt skolmiljön och funnit att värdena ligger högre än de nivåer som har rapporterats ge så kallade icke-termiska effekter. Rapporten föreslår att i skolor skall trådbundet internet användas och att mobiler skall vara i flight mode för att skydda våra barn i störst möjliga mån.

Hedendahl et al 2017 RFR measurements in schools

 

Cypern föregångare – video och policy mot trådlöst

Förhoppnings sätter Cypern ribban nu när de har släppt en video som vänder sig till alla tonåringar. Videon ger en kort men koncis beskrivning av de skador trådlös teknologi kan ge.

Cypern har också antagit en policy som säger att trådlös teknik teknik inte får finnas i klassrum. Imponerande!

Läs mer och se video… https://ehtrust.org/cyprus-national-committee-children-environmental-health-releases-psa-video-reducing-cell-phonewi-fi-radiation-teenagers/

5G tar oss rakt in total övervakning, chippning och förmodade hälsorisker

5G tar oss rakt in total övervakning, chippning och förmodade hälsorisker 2”Stay out of the way of technological development”!

Det befaller Tom Wheeler, ordförande på den amerikanska myndigheten Federal Communications Commissions, i sitt anförande om 5G.  Han fullständigt bombarderar lyssnaren med ytterst störande beskrivningar om vad 5G kommer att innebära. Tom Wheeler var tidigare lobbyist på CTIA en lobbyorganisation för trådlös teknik.

Tom wheeler säger bla:
~5G innebär ultrahöga frekvenser på 24-100 Gigahertz.                     ~5G-utbyggnaden innebär en massiv installation av master.
~5G kommer att generera miljarder dollar i intäkter för aktörerna.
~Det behövs inga studier på 5G. Framtiden kommer att uppfinna sig  själv. Marknaden bör vara fri och helst oreglerad.
~Tillämpningarna av 5G är både kommersiella och militära. Markbaserade nät och satellitnät kommer att smälta samman.
~5G innebär att 100-tals miljarder mikrochips kommer att kopplas upp.

Se filmklippet! https://www.youtube.com/watch?v=cqCgWBZiMnE&feature=youtu.be

Detta är ett utdrag av en längre film producerad Josh del Sol. Han är regissör och producent av Take Back Your Power, vinnare av AwareGuide Transformational Film of the Year, The Indie Fest Annual Humanitarian Award och The 2014 Leo Award for Best Feature Documentary in British Columbia.

 

Studenter i Danmark påvisar att växter inte tål mikrovågor

En klass i Danmark gjorde 2013 ett experiment huruvida växter reagerar för exponering av wifi och strålning från mobilmaster!

Dr Magda Havis, PhD,  som undervisar vid universitet i Trent och forskar om de biologiska effekterna på miljökontamineringar ansåg att de resultat de fick fram hade en plats min hennes välbesökta  och viktiga hemsida.

Läs mer… http://www.magdahavas.com/microwave-radiation-from-wireless-devices-harms-plants/

 

 

 

Professor Martin Pall föreläser om strålrisker

Professor Martin Pall är en av de eldsjälar i världen som har tagit på sig rollen som informatör av den omfattande forskning som skett om hur mobilteknik, wifi och smarta elmätare mm skapar flera sjukdomar hos människor, djur och växter.

Professor emeritus Martin Pall har en bred akademisk bakgrund inom biokemi, genetik, molekylärbiologi, cellbiologi och medicinska ämnen. Dessutom har han en kandidatexamen i fysik.

Lyssna på någon av de videoinspelningar som gjorts av hans föreläsningar… https://www.vaken.se/professor/

 

Svensk politiker vill lägga 5G på is

Miljöpartiets Jan Lindholm har till Riksdagen inlämnat ett moratorium för 5G. Han påtalar att osäkerheten är stor huruvida tekniken kommer att ha skadeverkan på allt levande då inga som helst studier har skett av dessa frekvensers påverkan. Lindholm menar att eftersom man idag har en ganska klar bild av vad de skadliga effekterna är från 3G och 4G så bör utbyggnaden av 5G läggs på is till dess övertygande studier finns som visar på att tekniken inte kan skada människor, växter och djur. Lindbland understryker att försiktighetprincipen måste tillämpas.

Läs mer… https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/moratorium-for-5g_H5023368

Forskare vill att surfplattor inom förskolan utreds

Lennart Hardell, forskare i onkologi på Universitetssjukhuset i Örebro, vill ha en nationell kommission som ska utreda hur användning av trådlösa surfplattor i förskolor och skolor påverkar barnens hälsa.

Hardell menar att strålningen från trådlösa surfplattor är cancerframkallande och att de inte borde finnas på exempelvis förskolor som en del i undervisningen.

Läs mer… http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5605695