Category Archives: ALLA INLÄGG

Microsoftdirektör hävdar att telekomindustrin döljer riskerna

Frank Clegg, som var Vd för Microsoft Kanada under 16 år, riktar hård kritik mot den industri han arbetat för under hela sin karriär: – Jag skäms över att min industri bedriver en kampanj för att mörklägga forskningen som visar risker och förvirrar debatten om skadliga hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik.

Läs mer… https://www.vaken.se/microsoftdirektor-jag-skams-over-hur-min-industri-doljer-riskerna-med-tradlos-teknik/

Acknowledgement to FreeDigitalPhotos.ne, Photo digitalart.

 

Osmaklig smutskastning från telekom

Det är främst mobilindustrins PR-byråer som ligger bakom smutskastningskampanjen mot Strålskyddsstiftelsen och kritiken mot de forskningsrön som pekar på hälsoriskerna med mobilstrålningen, som är särskilt allvarlig för våra barn. Det skriver Mona Nilsson, journalist och styrelseledamot i stiftelsen.

Läs mer… https://nyadagbladet.se/debatt/darfor-smutskastas-stralskyddsstiftelsen-som-arets-forvillare/

Acknowledgement to FreeDigitalPhoto.net. Photo Phil Bird.

Mörkar myndigheter riskerna?

Folkhälsomyndigheten har struntat i sina egna regler när de anlitat KI-professorerna Anders Ahlbom och Maria Feychting, trots att de är jäviga. I den nya rapporten avfärdar Folkhälsomyndigheten alla belägg för hälsorisker med såväl mikrovågssstrålning från trådlös  teknik som med lågfrekventa magnetfält, trots att de vetenskapliga beläggen för risk för cancer, degenerativa och neurologiska sjukdomar stärkts under senare år.

Läs mer… https://newsvoice.se/2017/11/24/folkhalsomyndigheten-experter-regler/

Läs mer… http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/11/granskning_miljohalsorapport_2017_11_09.pdf

Acknowledgement to FreeDigitalPhotos.net. Photo spacedrone808.

Forskare varnar – följderna av 5G kan bli irreversibla!

 

Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.

Läs mer… 

Läs mer PDF eng… 

Acknowledgement to FreeDigitalPhotos. Photo hyena reality.