Category Archives: Lögner

Hur länge kan media mörklägga riskerna?

Mona Nilsson – ordförande i Strålskyddsstiftelsen – blir  i denna video (47 min) intervjuad av Stella Tormanoff. I intervjun framgår att munkavle har lagts på svenska tidningar och TV att på något tala om risker eller skador med WIFI och mobiltelefoni. Vi kan vara tacksamma att vissa kanaler i USA törs gå emot detta. (Se tidigare inlägg)

Läs mer och se video… https://newsvoice.se/2017/11/16/mona-nilsson-stralningsrisker/

Microsoftdirektör hävdar att telekomindustrin döljer riskerna

Frank Clegg, som var Vd för Microsoft Kanada under 16 år, riktar hård kritik mot den industri han arbetat för under hela sin karriär: – Jag skäms över att min industri bedriver en kampanj för att mörklägga forskningen som visar risker och förvirrar debatten om skadliga hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik.

Läs mer… https://www.vaken.se/microsoftdirektor-jag-skams-over-hur-min-industri-doljer-riskerna-med-tradlos-teknik/

Acknowledgement to FreeDigitalPhotos.ne, Photo digitalart.

 

Osmaklig smutskastning från telekom

Det är främst mobilindustrins PR-byråer som ligger bakom smutskastningskampanjen mot Strålskyddsstiftelsen och kritiken mot de forskningsrön som pekar på hälsoriskerna med mobilstrålningen, som är särskilt allvarlig för våra barn. Det skriver Mona Nilsson, journalist och styrelseledamot i stiftelsen.

Läs mer… https://nyadagbladet.se/debatt/darfor-smutskastas-stralskyddsstiftelsen-som-arets-forvillare/

Acknowledgement to FreeDigitalPhoto.net. Photo Phil Bird.

Mörkar myndigheter riskerna?

Folkhälsomyndigheten har struntat i sina egna regler när de anlitat KI-professorerna Anders Ahlbom och Maria Feychting, trots att de är jäviga. I den nya rapporten avfärdar Folkhälsomyndigheten alla belägg för hälsorisker med såväl mikrovågssstrålning från trådlös  teknik som med lågfrekventa magnetfält, trots att de vetenskapliga beläggen för risk för cancer, degenerativa och neurologiska sjukdomar stärkts under senare år.

Läs mer… https://newsvoice.se/2017/11/24/folkhalsomyndigheten-experter-regler/

Läs mer… http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/11/granskning_miljohalsorapport_2017_11_09.pdf

Acknowledgement to FreeDigitalPhotos.net. Photo spacedrone808.