Category Archives: Forskare larmar!

Civilingenjör i Silicon Valley berättar om riskerna med trådlös teknik – TED talks

Jeromy Johnson – risker med trådlös teknik (TEDx föreläsning m. svensk undertext)

 Jeromy Johnson, civilingenjör i Silicon Valley, gav ett uppmärksammat föredrag på TED Talks i februari 2016, där han berättar om EHS (Electrohypersensitivity = Elöverkänslighet) och riskerna med trådlös teknik.

Längd 16 minuter.

Lyssna på skillnaden mellan naturlig och artificiell strålning

Solveig Silverin är en mycket väl ansedd miljöingenjör som för en idog kamp för att få våra politiker och myndigheter att inse det som är uppenbart för henne som miljöingenjör: Att det finns hälsorisker med elektromagnetiska fält – att allt levande faktiskt kan ta rejäl skada av det. Inom ramen för elektromagnetiska fält räknar vi mikrovågor som kommer från bland annat WIFI och mobilanvändande.

Den elektrosmog vi har idag omkring, vi kan kalla det mikrovågsdimma för att lättare förstå, är på intet sätt naturligt för oss. Vi är skapade för att kunna existera i en viss nivå av strålning som kommer från kosmos. Vår naturliga bakgrundsstrålning. 

Med mätinstrument kan man höra hur stark strålning det är. Solveig har spelat in naturlig bakgrundsstrålning som den var före 1990 samt hur det låter idag mitt i mikrovågsdimman.  

Ljudet är betydligt intensivare och mer aggressivt nu!!

Hör själv… https://www.youtube.com/watch?v=zyRnQYDqr-k

Stark korrelation mellan missfall och WIFI/mobiler

Forskare från Kaiser Permanente Division of Research i Oakland, Kalifornien har gjort en studie på 913 gravida kvinnor i olika långt stadie av graviditet. Syftet med studien var att få fram om det finns någon korrelation mellan missfall och exponering av mikrovågor (dvs strålning från många av våra prylar i vår vardag som WIFI och mobiler) och andra elektromagnetiska fält från tex kraftledningar. Alla deltagare fick bära en EMDEX Lite Meter som mäter elektromagnetiska fält 24 timmar per dygn. 

Resultaten avslöjar att de kvinnor som blivit exponerade för den starkaste strålningen har en 48 procentig risk att få missfall.

Huvudförfattaren av studien, Dr De-Kun Li säger: “Denna studie tillhandahåller bevis från den mänskliga populationen att icke-joniserande strålning (mikrovågor och andra elektromagnetiska fält) har en ogynnsam påverkan på den mänskliga hälsan. Vi får hoppas att dessa forskningsresultat kommer att stimulera till fortsatt forskning om potentiella skadliga miljöer för mänsklig hälsa.”

Läs mer… http://www.dailymail.co.uk/health/article-5179065/Wi-fi-increases-pregnant-womens-risk-miscarriage.html

Dr Mercola – lågt SAR värde skyddar inte mot skador

Dr Mercola – välkänd i kretsar där man arbetar för att avslöja den stora bluffen med mobilers säkerhet, kommer nu med nya chockerande besked.

“SAR värdet har mycket lite att göra med säkerhet”

Mobiltillverkarna, som är väl medvetna om farorna, försöker lite lamt påtala att man bör inte hålla mobilen närmare än ca 2,5 cm och att man skall minimera tiden man talar i den.

Den biologiska realiteten är emellertid värre än så säger Dr Mercola.  “Man måste hålla mobilen minst 6 decimeter från huvudet för att reducera strålningen till åtminstone 90%!”

Mycket tänkvärt. Kanske får vi i framtiden se alla mobiler sitta på en selfiepinne. Vår tanke är att kanske det är dags att hitta en säkrare teknologi i stället.

Läs mer och se videon…   SAR-värde Mobil, lågt värde skyddar inte

 

 

Kalifornien bryter tystnaden om mobilstrålningens farlighet

Tidningen The Sun (Storbritannien) hade den 15e december 2017 en artikel om att staten Kaliforninen nu släpper på ett tidigare nedtystat forskningsresultat beträffande mobilstrålningens farlighet. Detta efter att domstol beordrat att forskningsresultaten skall offentliggöras. Ledningen i Kaliforninen har hållt inne mycket viktig information om markant ökade risker för cancer, sömnbesvär och minskat antal spermier pga av mobilanvändande i samhället. Vilket även då inkluderar basstationerna.

I samband med detta utfärdade staten Kalifornien även riktlinjer för att begränsa skadeverkningarna av mobilanvändandet. Ta del av tipsen i artikeln. Eller ännu hellre…använd inte mobil! (Vår kommentar)

Läs mer… https://www.thesun.co.uk/news/5150022/health-officials-warn-avoid-mobile-radiation/

 

Professor varnar: smartphones kan ge diabetes, depression, demens etc.

“För mycket mobiltittande kan bidra till demens”

Skydda dina barn från smartphones. Annars kan de i framtiden drabbas av högt blodtryck, diabetes, koncentrationssvårigheter, depression och till och med demens. Det menar den tyske professorn Manfred Spitzer.
Ditt barn kommer tacka dig om 20 år om du gör ett klokt val idag, säger professorn.

Video:

Läs mer…
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/f%C3%B6r-mycket-mobiltittande-kan-bidra-till-demens-3946199