Category Archives: Om 5G

5G tar oss rakt in total övervakning, chippning och förmodade hälsorisker

5G tar oss rakt in total övervakning, chippning och förmodade hälsorisker 1”Stay out of the way of technological development”!

Det befaller Tom Wheeler, ordförande på den amerikanska myndigheten Federal Communications Commissions, i sitt anförande om 5G.  Han fullständigt bombarderar lyssnaren med ytterst störande beskrivningar om vad 5G kommer att innebära. Tom Wheeler var tidigare lobbyist på CTIA en lobbyorganisation för trådlös teknik.

Tom wheeler säger bla:
~5G innebär ultrahöga frekvenser på 24-100 Gigahertz.                     ~5G-utbyggnaden innebär en massiv installation av master.
~5G kommer att generera miljarder dollar i intäkter för aktörerna.
~Det behövs inga studier på 5G. Framtiden kommer att uppfinna sig  själv. Marknaden bör vara fri och helst oreglerad.
~Tillämpningarna av 5G är både kommersiella och militära. Markbaserade nät och satellitnät kommer att smälta samman.
~5G innebär att 100-tals miljarder mikrochips kommer att kopplas upp.

Se filmklippet! https://www.youtube.com/watch?v=cqCgWBZiMnE&feature=youtu.be

Detta är ett utdrag av en längre film producerad Josh del Sol. Han är regissör och producent av Take Back Your Power, vinnare av AwareGuide Transformational Film of the Year, The Indie Fest Annual Humanitarian Award och The 2014 Leo Award for Best Feature Documentary in British Columbia.

 

Svensk politiker vill lägga 5G på is

Miljöpartiets Jan Lindholm har till Riksdagen inlämnat ett moratorium för 5G. Han påtalar att osäkerheten är stor huruvida tekniken kommer att ha skadeverkan på allt levande då inga som helst studier har skett av dessa frekvensers påverkan. Lindholm menar att eftersom man idag har en ganska klar bild av vad de skadliga effekterna är från 3G och 4G så bör utbyggnaden av 5G läggs på is till dess övertygande studier finns som visar på att tekniken inte kan skada människor, växter och djur. Lindbland understryker att försiktighetprincipen måste tillämpas.

Läs mer… https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/moratorium-for-5g_H5023368

Forskare varnar – följderna av 5G kan bli irreversibla!

 

Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.

Läs mer… 

Läs mer PDF eng… 

Acknowledgement to FreeDigitalPhotos. Photo hyena reality.