strålning symptom

START

Denna sajt är skapad för att upplysa om det som våra myndigheter och politiker talar tyst om. Dvs de skadeverkningar och hälsorisker som finns förknippade med den nya teknologin i samhället. Den trådlösa teknologin. Mikrovågor. Icke-joniserande elektromagnetiska fält. Flera namn, samma sak, samma risker.
Mänskligheten bombarderas av elektrosmog, Vi är alla omgivna denna smog - mer eller mindre beroende på var vi bor. Vi kan inte se den, vi kan inte höra den men det är många som känner den. Elektrosmogen är det tysta och osynliga giftet. 

WIFI, mobiler, basstationer till mobiler, babywatch, bluetooth, RAKEL (räddningstjänstens kommunikationer) smarthomes, DECT-telefoner, mikrovågsugnar, kameror, sportutrustning, mätinstrument, sjukvårdsapparatur, övervakning, spårning, satelliter, scanners, RADAR, militära och polisiära vapen etc, etc.

Vi som skapat denna hemsida är några personer som önskar att vi hade haft tillgång just till en sådan här sida när vår hälsa började vackla. Det hade antagligen sparat oss mycket lidande om vi hade förstått att den nya tekniken är farlig för oss människor – ja, faktiskt farlig för allt levande på jorden. Vi är personer som har skadats av den trådlösa teknologin. 

Vi har den långa och besvärliga vägen fått lära oss att det är inte självklart att vi kan lita på att våra myndighet berättar sanningen om vilka effekter den trådlösa teknologin kan ha på vår hälsa utan att det är upp till var och en att själv finna information som gör att man kan skydda sig och bibehålla en god hälsa.

Vill du veta mer så rekommenderar vi en sida och en grupp på facebook där det finns oerhört kunniga människor om just detta. Frågor kan du ställa i gruppen på Facebook!

Facebooksidan: Elektrosmog skadar
Facebookgruppen: wifi strålning trådlös teknik hälsorisker #stop5g
www.000webhost.com