Category Archives: Sanningsägare

Bevisat – människohjärnan blir galen pga av mobilstrålning

I ungefär en generation har nu mobiltelefoni varit var mans självklarhet. Nu duggar forskningsreultaten tätt beträffande de långsiktiga effekterna av att ha de massiva mikrovågsemissionerna i vår närhet.

Hjärnan blir psykiskt störd av dessa onaturliga emissioner!

Våra hjärnor blir helt enkelt stekta. Mikrovågsstrålning interfererar DIREKT med normal hjärnfunktion. Detta togs till och med upp i den amerikanska nyhetsprogrammet CBS/San Fransisco vilken torde vara tillräckligt att förstå att nu är det ingen lek längre. Media har hittills kategoriskt tvingats tiga om de skadliga effekterna.

Läs mer… https://www.naturalnews.com/2017-12-15-cellphones-driving-modern-humans-to-the-brink-of-insanity-new-science.html

 

Civilingenjör i Silicon Valley berättar om riskerna med trådlös teknik – TED talks

Jeromy Johnson – risker med trådlös teknik (TEDx föreläsning m. svensk undertext)

 Jeromy Johnson, civilingenjör i Silicon Valley, gav ett uppmärksammat föredrag på TED Talks i februari 2016, där han berättar om EHS (Electrohypersensitivity = Elöverkänslighet) och riskerna med trådlös teknik.

Längd 16 minuter.

Lyssna på skillnaden mellan naturlig och artificiell strålning

Solveig Silverin är en mycket väl ansedd miljöingenjör som för en idog kamp för att få våra politiker och myndigheter att inse det som är uppenbart för henne som miljöingenjör: Att det finns hälsorisker med elektromagnetiska fält – att allt levande faktiskt kan ta rejäl skada av det. Inom ramen för elektromagnetiska fält räknar vi mikrovågor som kommer från bland annat WIFI och mobilanvändande.

Den elektrosmog vi har idag omkring, vi kan kalla det mikrovågsdimma för att lättare förstå, är på intet sätt naturligt för oss. Vi är skapade för att kunna existera i en viss nivå av strålning som kommer från kosmos. Vår naturliga bakgrundsstrålning. 

Med mätinstrument kan man höra hur stark strålning det är. Solveig har spelat in naturlig bakgrundsstrålning som den var före 1990 samt hur det låter idag mitt i mikrovågsdimman.  

Ljudet är betydligt intensivare och mer aggressivt nu!!

Hör själv… https://www.youtube.com/watch?v=zyRnQYDqr-k

Riskrapportering i media.

I Sverige har all media förlagts med munkavle om hälsoriskerna med WIFI, mobiler och annan trådlös teknologi. Naturligtvis för att Ericsson bidrar till att höja BNP i landet samt att Sverige har tagit på sig rollen som teknologiskt föregångsland. På både gott och ont som alla förstår. Ny teknologi kan i många fall underlätta vardagen men det är som med mediciner…det kommer alltid med ett pris i form av biverkningar.

I USA törs/får tydligen media tala om strålningsrisker. Kanske är det dags att putsa på sina engelska kunskaper och börja lyssna på amerikanska nyhetsprogram?

Joel M. Moskowitz, Ph.D. har mycket intressant på sin sajt.  

Läs mer… http://www.saferemr.com/2015/07/wireless-radiation-tv-news.html

Stark korrelation mellan missfall och WIFI/mobiler

Forskare från Kaiser Permanente Division of Research i Oakland, Kalifornien har gjort en studie på 913 gravida kvinnor i olika långt stadie av graviditet. Syftet med studien var att få fram om det finns någon korrelation mellan missfall och exponering av mikrovågor (dvs strålning från många av våra prylar i vår vardag som WIFI och mobiler) och andra elektromagnetiska fält från tex kraftledningar. Alla deltagare fick bära en EMDEX Lite Meter som mäter elektromagnetiska fält 24 timmar per dygn. 

Resultaten avslöjar att de kvinnor som blivit exponerade för den starkaste strålningen har en 48 procentig risk att få missfall.

Huvudförfattaren av studien, Dr De-Kun Li säger: “Denna studie tillhandahåller bevis från den mänskliga populationen att icke-joniserande strålning (mikrovågor och andra elektromagnetiska fält) har en ogynnsam påverkan på den mänskliga hälsan. Vi får hoppas att dessa forskningsresultat kommer att stimulera till fortsatt forskning om potentiella skadliga miljöer för mänsklig hälsa.”

Läs mer… http://www.dailymail.co.uk/health/article-5179065/Wi-fi-increases-pregnant-womens-risk-miscarriage.html

Nya mätningar av strålmiljön i skolor är alarmerande

Tillgång till trådlöst internet är numera mycket vanlig i skolor.  Förutom internetuppkopplingen till alla datorer så har de flesta barn även med sig en mobil till skolan. Eftersom som vi har obligatorisk skolgång i Sverige  så är det viktigt att man gör miljön så säker som möjligt.

Miljöanalytiker har därför undersökt skolmiljön och funnit att värdena ligger högre än de nivåer som har rapporterats ge så kallade icke-termiska effekter. Rapporten föreslår att i skolor skall trådbundet internet användas och att mobiler skall vara i flight mode för att skydda våra barn i störst möjliga mån.

Hedendahl et al 2017 RFR measurements in schools

 

Studenter i Danmark påvisar att växter inte tål mikrovågor

En klass i Danmark gjorde 2013 ett experiment huruvida växter reagerar för exponering av wifi och strålning från mobilmaster!

Dr Magda Havis, PhD,  som undervisar vid universitet i Trent och forskar om de biologiska effekterna på miljökontamineringar ansåg att de resultat de fick fram hade en plats min hennes välbesökta  och viktiga hemsida.

Läs mer… http://www.magdahavas.com/microwave-radiation-from-wireless-devices-harms-plants/

 

 

 

Professor Martin Pall föreläser om strålrisker

Professor Martin Pall är en av de eldsjälar i världen som har tagit på sig rollen som informatör av den omfattande forskning som skett om hur mobilteknik, wifi och smarta elmätare mm skapar flera sjukdomar hos människor, djur och växter.

Professor emeritus Martin Pall har en bred akademisk bakgrund inom biokemi, genetik, molekylärbiologi, cellbiologi och medicinska ämnen. Dessutom har han en kandidatexamen i fysik.

Lyssna på någon av de videoinspelningar som gjorts av hans föreläsningar… https://www.vaken.se/professor/