Category Archives: Strålningsskador

Bevisat – människohjärnan blir galen pga av mobilstrålning

I ungefär en generation har nu mobiltelefoni varit var mans självklarhet. Nu duggar forskningsreultaten tätt beträffande de långsiktiga effekterna av att ha de massiva mikrovågsemissionerna i vår närhet.

Hjärnan blir psykiskt störd av dessa onaturliga emissioner!

Våra hjärnor blir helt enkelt stekta. Mikrovågsstrålning interfererar DIREKT med normal hjärnfunktion. Detta togs till och med upp i den amerikanska nyhetsprogrammet CBS/San Fransisco vilken torde vara tillräckligt att förstå att nu är det ingen lek längre. Media har hittills kategoriskt tvingats tiga om de skadliga effekterna.

Läs mer… https://www.naturalnews.com/2017-12-15-cellphones-driving-modern-humans-to-the-brink-of-insanity-new-science.html

 

Civilingenjör i Silicon Valley berättar om riskerna med trådlös teknik – TED talks

Jeromy Johnson – risker med trådlös teknik (TEDx föreläsning m. svensk undertext)

 Jeromy Johnson, civilingenjör i Silicon Valley, gav ett uppmärksammat föredrag på TED Talks i februari 2016, där han berättar om EHS (Electrohypersensitivity = Elöverkänslighet) och riskerna med trådlös teknik.

Längd 16 minuter.

Riskrapportering i media.

I Sverige har all media förlagts med munkavle om hälsoriskerna med WIFI, mobiler och annan trådlös teknologi. Naturligtvis för att Ericsson bidrar till att höja BNP i landet samt att Sverige har tagit på sig rollen som teknologiskt föregångsland. På både gott och ont som alla förstår. Ny teknologi kan i många fall underlätta vardagen men det är som med mediciner…det kommer alltid med ett pris i form av biverkningar.

I USA törs/får tydligen media tala om strålningsrisker. Kanske är det dags att putsa på sina engelska kunskaper och börja lyssna på amerikanska nyhetsprogram?

Joel M. Moskowitz, Ph.D. har mycket intressant på sin sajt.  

Läs mer… http://www.saferemr.com/2015/07/wireless-radiation-tv-news.html

Stark korrelation mellan missfall och WIFI/mobiler

Forskare från Kaiser Permanente Division of Research i Oakland, Kalifornien har gjort en studie på 913 gravida kvinnor i olika långt stadie av graviditet. Syftet med studien var att få fram om det finns någon korrelation mellan missfall och exponering av mikrovågor (dvs strålning från många av våra prylar i vår vardag som WIFI och mobiler) och andra elektromagnetiska fält från tex kraftledningar. Alla deltagare fick bära en EMDEX Lite Meter som mäter elektromagnetiska fält 24 timmar per dygn. 

Resultaten avslöjar att de kvinnor som blivit exponerade för den starkaste strålningen har en 48 procentig risk att få missfall.

Huvudförfattaren av studien, Dr De-Kun Li säger: “Denna studie tillhandahåller bevis från den mänskliga populationen att icke-joniserande strålning (mikrovågor och andra elektromagnetiska fält) har en ogynnsam påverkan på den mänskliga hälsan. Vi får hoppas att dessa forskningsresultat kommer att stimulera till fortsatt forskning om potentiella skadliga miljöer för mänsklig hälsa.”

Läs mer… http://www.dailymail.co.uk/health/article-5179065/Wi-fi-increases-pregnant-womens-risk-miscarriage.html

Kalifornien bryter tystnaden om mobilstrålningens farlighet

Tidningen The Sun (Storbritannien) hade den 15e december 2017 en artikel om att staten Kaliforninen nu släpper på ett tidigare nedtystat forskningsresultat beträffande mobilstrålningens farlighet. Detta efter att domstol beordrat att forskningsresultaten skall offentliggöras. Ledningen i Kaliforninen har hållt inne mycket viktig information om markant ökade risker för cancer, sömnbesvär och minskat antal spermier pga av mobilanvändande i samhället. Vilket även då inkluderar basstationerna.

I samband med detta utfärdade staten Kalifornien även riktlinjer för att begränsa skadeverkningarna av mobilanvändandet. Ta del av tipsen i artikeln. Eller ännu hellre…använd inte mobil! (Vår kommentar)

Läs mer… https://www.thesun.co.uk/news/5150022/health-officials-warn-avoid-mobile-radiation/

 

Professor varnar: smartphones kan ge diabetes, depression, demens etc.

“För mycket mobiltittande kan bidra till demens”

Skydda dina barn från smartphones. Annars kan de i framtiden drabbas av högt blodtryck, diabetes, koncentrationssvårigheter, depression och till och med demens. Det menar den tyske professorn Manfred Spitzer.
Ditt barn kommer tacka dig om 20 år om du gör ett klokt val idag, säger professorn.

Video:

Läs mer…
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/f%C3%B6r-mycket-mobiltittande-kan-bidra-till-demens-3946199

Nya mätningar av strålmiljön i skolor är alarmerande

Tillgång till trådlöst internet är numera mycket vanlig i skolor.  Förutom internetuppkopplingen till alla datorer så har de flesta barn även med sig en mobil till skolan. Eftersom som vi har obligatorisk skolgång i Sverige  så är det viktigt att man gör miljön så säker som möjligt.

Miljöanalytiker har därför undersökt skolmiljön och funnit att värdena ligger högre än de nivåer som har rapporterats ge så kallade icke-termiska effekter. Rapporten föreslår att i skolor skall trådbundet internet användas och att mobiler skall vara i flight mode för att skydda våra barn i störst möjliga mån.

Hedendahl et al 2017 RFR measurements in schools

 

Cypern föregångare – video och policy mot trådlöst

Förhoppnings sätter Cypern ribban nu när de har släppt en video som vänder sig till alla tonåringar. Videon ger en kort men koncis beskrivning av de skador trådlös teknologi kan ge.

Cypern har också antagit en policy som säger att trådlös teknik teknik inte får finnas i klassrum. Imponerande!

Läs mer och se video… https://ehtrust.org/cyprus-national-committee-children-environmental-health-releases-psa-video-reducing-cell-phonewi-fi-radiation-teenagers/

Studenter i Danmark påvisar att växter inte tål mikrovågor

En klass i Danmark gjorde 2013 ett experiment huruvida växter reagerar för exponering av wifi och strålning från mobilmaster!

Dr Magda Havis, PhD,  som undervisar vid universitet i Trent och forskar om de biologiska effekterna på miljökontamineringar ansåg att de resultat de fick fram hade en plats min hennes välbesökta  och viktiga hemsida.

Läs mer… http://www.magdahavas.com/microwave-radiation-from-wireless-devices-harms-plants/